Công ty chuyên về điện thoại dành cho người nước ngoài đang sinh sống, làm việc và học tập tại Nhật Bản đã ra đời

Công ty chuyên về điện thoại dành cho người nước ngoài đang sinh sống, làm việc và học tập tại Nhật Bản đã ra đời

Tin tức / Topic

Xem tất cả

Câu hỏi thường gặp - Hỏi đáp

Xem tất cả

Liên lạc trực tiếp

03-5155-4673

Thời gian làm việc: 10:00~18:00

Mẫu giấy Hỏi đáp

Mẫu giấy Hỏi đáp tại đây

Giới thiệu cửa hàng điện thoại của GTN

Thông tin cửa hàng