Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để kiểm tra lịch sử cuộc gọi trong tháng này?

Mọi thắc mắc về lịch sử cuộc gọi, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Về cơ bản, bạn có thể kiểm tra lịch sử cuộc gọi sau 2 tháng, nhưng bạn có thể kiểm tra ước tính tùy thuộc vào gói cước, vì vậy nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi một lần.

Khi tôi thay đổi gói của mình, tôi có thể sử dụng gói mới ngay lập tức không?

Nếu bạn muốn thay đổi gói, bạn cần liên hệ trước với chúng tôi và sẽ được áp dụng từ ngày 1 của tháng sau hoặc tháng sau. Thời gian thay đổi kế hoạch có thể thay đổi tùy theo từng kế hoạch, vì vậy vui lòng liên hệ với nhân viên để biết thêm chi tiết.

Bạn có muốn gửi email thông báo sau khi thanh toán không?

Chúng tôi sẽ không gửi cho bạn một email thông báo sau khi thanh toán.

Tôi đã không sử dụng thẻ SIM khi đang tạm thời trở về Nhật Bản. Có bị tính phí không?

Ngay cả khi bạn tạm thời quay lại Nhật Bản, chi phí cơ bản cho kế hoạch sẽ được phát sinh như bình thường. Vì vậy, nếu quý khách không thể thanh toán phí trước ngày 25, vui lòng liên hệ trước với chúng tôi.

Tôi sẽ bị tính phí bao nhiêu nếu vượt quá dung lượng theo hợp đồng, tôi vẫn sử dụng được?

Nếu bạn vượt quá giới hạn dung lượng của mỗi gói, sẽ không phải trả thêm phí, nhưng chúng tôi sẽ giới hạn tốc độ. Giới hạn tốc độ thay đổi tùy theo gói.

Tại sao tôi phải trả lại thẻ SIM sau khi hủy?

Do thẻ SIM được chúng tôi cho nhà thầu mượn nên sau khi hợp đồng kết thúc, chúng tôi cần phải trả lại cho chúng tôi.

Tôi nên làm gì nếu tôi muốn hủy bỏ?

Việc hủy đặt phòng hàng tháng được chấp nhận cho đến ngày 25, vì vậy vui lòng liên hệ với chúng tôi trước ngày 25 để đăng ký hủy.

Có thể cộng dồn dung lượng còn lại sang tháng tiếp theo hay không?

Không. Dung lượng còn lại của tháng chỉ có thể sử dụng đến hết ngày cuối cùng của tháng đó.

Làm cách nào để kiểm tra dung lượng sử dụng?

現在、システム環境の構築を行っております。完了次第、弊社ホームページにてお知らせいたします。完了までは弊社サポートまで直接お問い合わせください。

Có thể nạp thêm dung lượng tốc độ cao hay không?

はい、可能です。詳細は各プランのページをご確認ください。