Cài đặt cấu hình APN (Access Point Name) để truy cập Internet.

Mỗi gói cước sẽ có Phương thức cài đặt APN khác nhau. Xin quý khách chọn phương thức cài đặt phù hợp với gói cước đăng ký dưới đây:

  • GTN MOBILE Advance 5G
  • PREMIUM NEXT
  • GTN PREPAID SIM (Gói trả trước)
  • PREMIUM
  • Happy3Month
Xem cách cài đặt cấu hình APN
  • GTN MOBILE Data
  • PREMIUM DATA
  • GTN PREPAID DATA (Gói trả trước)
  • EXPRESS NEO
Xem cách cài đặt cấu hình APN