Cài đặt cấu hình APN (Access Point Name) để truy cập Internet.

Mỗi gói cước sẽ có Phương thức cài đặt APN khác nhau. Xin quý khách chọn phương thức cài đặt phù hợp với gói cước đăng ký dưới đây: