Khuyễn mãi đặc biệt
TĂNG DUNG LƯỢNG!!

Gói cước PREMIUM
Start Support​ ​MAX!

Áp dụng tới ngày 28/2/2021Chỉ dành riêng cho 2000 Khách hàng đầu tiên!

​ ​PREMIUM START SUPPORT​ ​được tăng dung lượng

Tăng dung lượng MIỄN PHÍ 2 năm:​ ​​ ​ĐƯỢC TĂNG GẤP 3 LẦN!!

Hơn nữa hơn nữa

Nếu đăng ký ngay sẽ được áp dụng chương trình「SỬ DỤNG LÂU DÀI」cước phí sẽ rẻ hơn rất nhiều!


​ ​※Chỉ áp dụng cho 2000 Khách hàng đầu tiên đăng ký gói cước Premium từ ngày 1 tháng 3 năm 2019. Sau 2000 Khách hàng đầu tiên, khi đăng ký sử dụng thì gói dung lượng sẽ là của chương trình「​ ​PREMIUM START SUPPORT」のデータ容量のお申し込みとなります。 
​ ​※Thời hạn chương trình khuyến mãi là tới ngày 28 tháng 2 năm 2021. Khi kết thúc chương trình, nếu không có yêu cầu tiếp tục sử dụng gói dung lượng khuyến mãi từ Quý khách, hệ thống sẽ tự động chuyển sang gói dung lượng của chương trình 「​ ​PREMIUM START SUPPORT」. Trường hợp có nhu cầu tiếp tục sử dụng gói dung lượng khuyến mãi, xin vui lòng liên hệ tới 「GTN Mobile Support Center」 trước ngày 1 tháng 2 năm 2021.

Về chương trình PREMIUM Start Support​ ​

Tất cả các gói cước PREMIUM
đều được áp dụng chương trình PREMIUM Start Support MAX!

Gói cước PREMIUM
Start Support MAX
Gói cước PREMIUM
Start Support
KHÔNG ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI
PREMIUM GOLD21GB21GB7GB
PREMIUM SILVER9GB9GB3GB
PREMIUM BRONZE3GB3GB1GB