大好評につき
キャンペーンは終了しました!

Khuyễn mãi đặc biệt
TĂNG DUNG LƯỢNG!!

Gói cước PREMIUM
Start Support​ ​MAX!

​ ​ÁP DỤNG KHUYỄN MÃI TỚI 31/8/2020Chỉ dành cho 1,500 Khách hàng đầu tiên!

PREMIUM Start Support​ ​được tăng dung lượng

GẤP 3 LẦN!!


​ ​※Chỉ áp dụng cho 1,500 Khách hàng đầu tiên đăng ký gói cước Premium từ ngày 1 tháng 9 năm 2018. Sau 1,500 Khách hàng đầu tiên, khi đăng ký gói dung lượng sẽ là của chương trình「PREMIUM Start Support」. ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​
※Thời hạn chương trình khuyến mãi là tới ngày 31 tháng 8 năm 2020. Khi kết thúc chương trình, nếu không có yêu cầu tiếp tục sử dụng gói dung lượng khuyến mãi từ Quý khách, hệ thống sẽ tự động chuyển sang gói dung lượng của chương trình「PREMIUM Start Support」. Trường hợp có nhu cầu tiếp tục sử dụng gói dung lượng khuyến mãi, xin vui lòng liên hệ tới bộ phận hỗ trợ GTN Mobile trước ngày 1 tháng 8 năm 2020.

Về chương trình PREMIUM Start Support​ ​

Tất cả các gói cước PREMIUM
đều được áp dụng chương trình PREMIUM Start Support MAX!

KHÔNG ÁP DỤNG KHUYẾN MÃIGói cước PREMIUM
Start Support
Gói cước PREMIUM
Start Support MAX
PREMIUM GOLD​7GB14GB21GB
PREMIUM SILVER3GB6GB9GB
PREMIUM BRONZE​1GB2GB3GB