GTN MOBILE RA MẮT GÓI CƯỚC MỚI
VỚI NHIỀU ƯU ĐÃI KHỦNG !!!

 • Không có thời hạn hợp đồng
 • Tốc độ Internet không thua kém các nhà mạng lớn
 • Miễn phí dưới 10 phút đối với cuộc gọi nội địa Nhật Bản (Chỉ áp dụng cho gói cước có chức năng nghe gọi)

見たいプランを選択

月額ポストペイ
(月額後払い)
Có chức năng nghe gọi
PREMIUM
NEXTKHUYẾN MÃI !!!
Chỉ sử dụng Internet
PREMIUM
DATA
プリペイド
(一括前払い)
月額ポストペイ(月額後払い)

Có chức năng nghe gọi

Có chức năng nghe gọi

月額ポストペイ(月額後払い)

KHUYẾN MÃI !!!

PREMIUM
NEXT

SIM nghe gọi + Internet (Thuê bao trả sau)
Phí cơ bản​ ​1,680​ ​YEN※1 Xem chi tiết
 • Gói dung lượng phong phú từ 3GB đến 21GB
 • Miễn phí dưới 10 phút đối với cuộc gọi nội địa Nhật Bản

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Thời gian cư trú tại Nhật
trên 3 tháng

Có nhu cầu sử dụng
số điện thoại

Chỉ sử dụng Internet

Chỉ sử dụng Internet

月額ポストペイ(月額後払い)

PREMIUM
DATA

SIM chỉ dùng Internet (Thuê bao trả sau)
Phí cơ bản​ ​980​ ​YEN※2 Xem chi tiết
 • Gói dung lượng phong phú từ 3GB đến 10GB
 • Có thể sử dụng đầu số 050 để gọi điện thoại

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Muốn
tiết kiệm chi phí điện thoại

Khách hàng không có nhu cầu nghe, gọi​ ​

プリペイド(一括前払い)

Có chức năng nghe gọi

プリペイド(一括前払い)


PREPAID SIM

SIM nghe gọi + Internet (Thuê bao trả trước)
Gói sử dụng 15 ngày 5,000​ ​YEN※3 Xem chi tiết
 • Miễn phí dưới 10 phút đối với cuộc gọi nội địa Nhật Bản
 • Miễn phí 300 YEN tin nhắn đầu tiên (nội địa và quốc tế)

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Thời gian cư trú tại Nhật
dưới 3 tháng

Có nhu cầu sử dụng
số điện thoại

Chỉ sử dụng Internet

プリペイド(一括前払い)


PREPAID DATA

SIM chỉ dùng Internet (Thuê bao trả trước)
Gói sử dụng 3 tháng 5,500​ ​YEN※4 Xem chi tiết
 • Có thể sử dụng dịch vụ tin nhắn
 • Có thể gia hạn thời gian sử dụng

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Muốn
tiết kiệm chi phí điện thoại

Khách hàng đã có quyết định cụ thể về thời gian​ ​
cư trú tại Nhật

Ưu đãi đặc biệt khi kết hợp sử dụng đồng thời với gói cước PREMIUM NEXT !!!

GTN WIFI

Phí cơ bản​ ​3,680​ ​YEN※5 Xem chi tiết
 • WIFI cầm tay
 • Có thể sử dụng Internet với dung lượng lớn
 • Xem video thỏa thích trong thời gian dài (1 ngày tối đa 10 tiếng)※6

GÓI CƯỚC KHÁC

EXPRESS

Chuyển mạng gia nhập GTN Mobile

PREMIUM

Đặt trước số điện thoại

CÁC MỤC CẦN LƯU Ý

 • ※ Tất cả giá trên chưa bao gồm thuế

【PREMIUM NEXT】
 • ※1 Phí cơ bản gói PREMIUM NEXT 3GB trong 3 tháng đầu tiên
 • ※ Trường hợp gọi nội địa Nhật Bản vượt quá 10 phút, phí phát sinh sẽ là 25 YEN (Chưa bao gồm thuế)/30 giây đối với các phút tiếp theo.
 • ※ Phí đăng ký thủ tục ban đầu là 3,400 YEN (Chưa bao gồm thuế)
 • ※ Phí SMS cơ bản 150 YEN (Chưa bao gồm thuế)
 • ※ ユニバーサルサービス料2円
 • ※ Phí mua thêm dung lượng 1,000 YEN (Chưa bao gồm thuế)/1GB

【PREMIUM DATA】
 • ※2 Phí cơ bản gói PREMIUM DATA 3GB
 • ※ Phí đăng ký thủ tục ban đầu là 3,400 YEN (Chưa bao gồm thuế)
 • ※ Phí SMS cơ bản 150 YEN (Chưa bao gồm thuế)
 • ※ ユニバーサルサービス料2円
 • ※ Phí mua thêm dung lượng 1,000 YEN (Chưa bao gồm thuế)/1GB

【GTN PREPAID SIM】
 • ※3 Phí cơ bản gói PREPAID SIM 2GB/ 15 ngày
 • ​ ​※ Phí sử dụng đã bao gồm phí đăng ký thủ tục ban đầu, phí SMS cơ bản và phí Universal​ ​​ ​
 • ※ Khi sử dụng quá 10 phút điện thoại miễn phí và 300 YEN phí tin nhắn đầu tiên, Quý khách sẽ phải thanh toán chi phí phát sinh

【GTN PREPAID DATA】
 • ※4 Phí cơ bản gói PREPAID DATA 3GB
 • ​ ​※ Phí sử dụng đã bao gồm phí đăng ký thủ tục ban đầu, phí SMS cơ bản và phí Universal​ ​​ ​
 • ※ Trường hợp khách hàng gửi tin nhắn SMS, GTN Mobile sẽ yêu cầu thanh toán riêng

【GTN WIFI】
 • ※5 Áp dụng với khách hàng sử dụng kết hợp gói cước PREMIUM NEXT
 • ※6 Dữ liệu được tính khi xem video ở chất lượng 360P. Tốc độ truy cập sẽ bị giảm xuống sau khi sử dụng hết dung lượng tốc độ cao
 • ※ Phí đăng ký thủ tục ban đầu là 3,400 YEN (Chưa bao gồm thuế)
 • ※ ユニバーサルサービス料2円
 • ※ Có một số trường hợp khách hàng sẽ phải thanh toán tiền đặt cọc theo kết quả thẩm định hồ sơ của hệ thống