Gói cước Premium

Gói cước hợp lý với chi phí tiết kiệm No.1

ĐĂNG KÝ NGAY!

2018/11/12〜11/30Với chương trình khuyến mãi kỷ niệm 3 năm thành lập
Cước phí cơ bản gói PREMIUM BRONZE chỉ còn 300 yên/ tháng

2018/11/12 ~ 11/30 GTN Mobile​ ​ Kỷ niệm 3 năm thành lậpKHUYẾN MÃI

Cước phí cơ bản Chỉ còn:
2980 300 yên!!!

Hơn nữa còn gọi miễn phí, tốc độ mạng cao

Xem chi tiết

Lựa chọn gói dung lượng phù hợp với bạn

Đang Khuyến mãi

ウェブやアプリをあまり使わず
費用を安く抑えたい!

PREMIUM BRONZE

Phí cơ bản

1GB

1 tháng từ​ ​3,580

Phí cơ bản

1 tháng từ​ ​2,980

1GB

2GB

Tiêu chuẩn dịch vụ truyền dữ liệu

Gọi điện qua Line60 phút/ tháng
Xem trên Youtube30 phút/ 4 lần/ tháng
Gửi nhận tin nhắn Line100 lần/ ngày
Duyệt SNS10 phút/ ngày
Duyệt Web5 phút/ ngày

SNSやゲーム・動画を
楽しみたい!

PREMIUM SILVER

Phí cơ bản

3GB

1 tháng từ​ ​4,580

Phí cơ bản

1 tháng từ​ ​3,980

3GB

6GB

Tiêu chuẩn dịch vụ truyền dữ liệu

Gọi điện qua Line120 phút/ tháng
Xem trên Youtube30 phút/ 10 lần/ tháng
Gửi nhận tin nhắn Line100 lần/ ngày
Duyệt SNS30 phút/ ngày
Duyệt Web30 phút/ ngày

写真や動画をSNSに
頻繁にアップしたい!

PREMIUM GOLD

Phí cơ bản

7GB

1 tháng từ​ ​6,580

Phí cơ bản

1 tháng từ​ ​5,980

7GB

14GB

Tiêu chuẩn dịch vụ truyền dữ liệu

Gọi điện qua Line120 phút/ tháng
Xem trên Youtube60 phút/ 20 lần/ tháng
Gửi nhận tin nhắn Line100 lần/ ngày
Duyệt SNS30 phút/ ngày
Duyệt Web30 phút/ ngày

Tiêu chuẩn dịch vụ truyền dữ liệu

Gọi điện qua Line60 phút/ tháng
Xem trên Youtube30 phút/ 4 lần/ tháng
Gửi nhận tin nhắn Line100 lần/ ngày
Duyệt SNS10 phút/ ngày
Duyệt Web5 phút/ ngày

Tiêu chuẩn dịch vụ truyền dữ liệu

Gọi điện qua Line120 phút/ tháng
Xem trên Youtube30 phút/ 10 lần/ tháng
Gửi nhận tin nhắn Line100 lần/ ngày
Duyệt SNS30 phút/ ngày
Duyệt Web30 phút/ ngày

Tiêu chuẩn dịch vụ truyền dữ liệu

Gọi điện qua Line120 phút/ tháng
Xem trên Youtube60 phút/ 20 lần/ tháng
Gửi nhận tin nhắn Line100 lần/ ngày
Duyệt SNS30 phút/ ngày
Duyệt Web30 phút/ ngày
申し込みへ進む 電話番号を予約する

※表示価格は全て税抜き価格です。請求時には8%の消費税が加算されます。

※契約事務手数料3,000円を初月のご利用料金と合わせて請求させていただきます。

※基本使用料の他に毎月、SMS基本料(150円)とユニバーサルサービス料(2円)がかかります。

※Thời hạn hợp đồng tối thiểu từ 7 tháng. Hủy hợp đồng trước 7 tháng sẽ mất phí vi phạm hợp đồng 9,500 yên (chưa gồm thuế).

※各種キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。