Kính gửi Quý khách hàng

 

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của GTN Mobile.

 

Hóa đơn tháng 1/2019 sẽ không được phát hành vào ngày 8 hàng tháng mà sẽ được phát hành vào ngày 9 tháng 1 năm 2019.

Điều này đồng nghĩa thư hóa đơn tháng 1/2019 sẽ không được phát hành vào ngày 8 tháng 1 năm 2019, mong Quý khách lưu ý.

 

Xin chân thành xin lỗi Quý khách về sự thay đổi đột ngột này. Rất mong nhận được sự thông cảm từ Quý khách.​ ​