1. wovn-lang-name

Chi tiết hóa đơn

Quý khách có thể kiểm tra thông tin thanh toán cụ thể dưới đây.

Hóa đơn mới nhất()

前月(2020年07月)ご利用分は08月9日 午前6:00以降に反映されます。

Xem chi tiết
Tháng sử dụng dịch vụ
Hạn thanh toán hóa đơn

Thông tin hợp đồng

Xem chi tiết
Tên đăng ký

Danh sách hóa đơn

Hóa đơn thanh toán của tháng Tổng(gồm thuế)

※Hệ thống sẽ tự động đăng xuất nếu không có thao tác nào được thực hiện trong 30 phút.
​ ​※Để tránh thay đổi nội dung hợp đồng ngoài ý muốn, vui lòng đăng xuất sau mỗi lần sử dụng.