Lưu ý khi đặt SIM

Vui lòng đọc kỹ các lưu ý dưới đây.

Đăng ký đặt trước số điện thoại
Trường hợp bạn sống ở nước ngoàiCó thể đặt số 2 tuần trước khi đến Nhật Bản

※Vui lòng kiểm tra múi giờ theo múi giờ Nhật Bản.

Trường hợp đã đến Nhật Bản cũng có thể đăng ký đặt trước số điện thoại.

Sau khi nhận được số điện thoại
Nếu bạn đặt số khi chưa đến Nhật BảnVui lòng đăng ký chính thức trong vòng 7 ngày sau khi đến Nhật Bản
Nếu bạn đặt số khi đã ở Nhật BảnVui lòng đăng ký chính thức trong vòng 7 ngày sau khi nhận được Email xác nhận đặt số.

※ Nếu không đăng ký chính thức trong thời gian quy định, số đã đặt sẽ bị hủy và không thể sử dụng.

※Vui lòng kiểm tra múi giờ theo múi giờ Nhật Bản.

Điều khoản dịch vụ của GTN Mobile

SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH:

  • Trả lời thắc mắc liên quan đến dịch vụ
  • Xác nhận thông tin chính chủ khi quý khách tới trực tiếp văn phòng công ty
  • Thông tin về địa chỉ đang sinh sống
  • Được sử dụng với các mục đích nêu trên. Ngoài ra, để đạt được mục đích trên, chúng tôi có thể thuê bên thứ 3 để xử lý các thông tin đó.


Hơn nữa, việc nhập thông tin cá nhân là tùy ý nhưng nếu cá mục cần thiết không được nhập thì chúng tôi sẽ không thể tiếp nhận yêu cầu. Mọi yêu cầu về việc xử lý thông tin cá nhân như thông báo mục đích sử dụng, chỉnh sửa, xóa bỏ,.... vui lòng liên hệ đến chúng tôi:

BỘ PHẬN XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Phòng Nghiệp vụ tổng hợp:(TEL: 03-6804-6801)
Công ty Global Trust Networks​ ​