Các bước sau khi nhận Mã số đăng ký

Thông thường, GTN Mobile sẽ xác nhận và hoàn tất thủ tục đăng ký sẽ hoàn tất trong ba ngày làm việc.​ ​
Sau khi thủ tục hoàn tất, Quý khách có thể xác nhận số điện thoại đã đặt tại website của GTN Mobile.​ ​

Đối với Khách hàng có Mã số đăng ký​ ​

Ngay say khi hoàn tất thủ tục đặt số điện thoại tại GTN Mobile, Quý khách sẽ nhận được một Mã số đăng ký.​ ​

Quý khách vui lòng điền Mã số đăng ký đã nhận từ GTN Mobile vào mục dưới đây để để tiến hành đăng ký chính thức sau khi đến Nhật Bản.​ ​

Đối với Khách hàng không rõ Mã số đăng ký

Trường hợp Quý khách không rõ Mã số đăng ký, Quý khách vui lòng liên hệ với GTN Mobile để được kịp thời hỗ trợ.​ ​
Trường hợp yêu cầu xác nhận thông tin cá nhân, xin Quý khách vui lòng cung cấp tên đăng ký, email và số hộ chiếu tới GTN Mobile.​ ​

Đối với Khách hàng không nhớ số điện thoại​ ​

Trường hợp Quý khách quên hoặc làm mất số điện thoại đã đăng ký với GTN Mobile, xin Quý khách vui lòng đăng ký lại gói Premium tại link sau:​ ​Đăng ký gói cước PREMIUM​ ​