Các câu hỏi sau khi đăng ký

Sau khi đăng ký dịch vụ của GTN Mobile, thông thường các thủ tục và xác nhận sẽ được hoàn thành trong 3 ngày làm việc.
Sau khi các thủ tục và xác nhận hoàn thành, chúng tôi sẽ bắt đầu gửi SIM đến Quý khách.

Nếu nội dung đăng ký hoặc hồ sơ còn thiếu, chúng tôi sẽ liên lạc đến Quý khách để yêu cầu bổ sung.
Gửi trả lời của bạn và bổ sung giấy tờ để kiểm tra các mặt hàng từ công ty chúng tôi có thể thực hiện từ trang này.

Nếu Quý khách có mã số đăng ký

Quý khách hãy kiểm tra tình trạng đơn hàng với mã số đơn hàng được cung cấp sau khi đăng ký.

Trường hợp có liên lạc từ công ty chúng tôi, xin Quý khách nhập mã số đăng ký, sau đó trả lời hoặc bổ sung hồ sơ yêu cầu vào mục Comment.

Trường hợp không giữ Mã số đăng ký

Sau khi đăng ký, để xác nhận, chúng tôi cũng đã gửi email đến Quý khách để thông báo Mã số đăng ký.
Vui lòng kiểm tra email được gửi bởi "info@gtn-mobile.com".

Nếu không nhận được email, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi điện thoại hoặc mục Chat để được hỗ trợ.