Dành cho khách hàng đã hoàn tất đơn đăng ký

HOME Đơn đăng ký

GTN 5G Kakeho

Gói SIM Nghe gọi không giới hạn + Data

 • 1GB

  Phí cơ bản​ ​

  2,730 YEN

 • 5GB

  Phí cơ bản​ ​

  3,130 YEN

 • 15GB

  Phí cơ bản​ ​

  4,630 YEN

 • 25GB

  Phí cơ bản​ ​

  6,130 YEN

Sau khi áp dụng khuyến mãi* 1

 • Phí cơ bản​ ​

  2,180​ ​YEN

 • Phí cơ bản​ ​

  2,580​ ​YEN

 • Phí cơ bản​ ​

  4,080​ ​YEN

 • Phí cơ bản​ ​

  5,580​ ​YEN

 • Có hỗ trợ 5G ※2
 • Không giới hạn cuộc gọi* 3

ĐĂNG KÝ

NEW
 • Đây là giá sau khi đã áp dụng chương trình giảm giá EPOS và chương trình giảm giá Internet.
 • Chỉ ở khu vực có sóng 5G và thiết bị điện thoại hỗ trợ 5G. 
  Xin lưu ý nếu khách hàng sử dụng ngoài khu vực hỗ trợ 5G, kết nối sẽ là 4G/LTE.
 • Trừ các cuộc gọi đến số Navidial (bắt đầu từ 0570,v.v) , khách hàng có thể thực hiện cuộc gọi nội địa không giới hạn.
  Dịch vụ gọi quốc tế không được bao gồm trong gói dịch vụ "Gọi điện thoại không giới hạn".

GTN Mobile Eazy SIM

Gói cước SIM Nghe gọi + Data

 • 3GB

  Phí cơ bản​ ​

  1,200 YEN

 • 10GB

  Phí cơ bản​ ​

  2,200 YEN

 • 30GB

  Phí cơ bản​ ​

  4,200 YEN

 • 50GB

  Phí cơ bản​ ​

  6,200 YEN

セット割適用後※1

 • Phí cơ bản​ ​

  650​ ​YEN

 • Phí cơ bản​ ​

  1,650​ ​YEN

 • Phí cơ bản​ ​

  3,650​ ​YEN

 • Phí cơ bản​ ​

  5,650​ ​YEN

 • Có nhiều gói dung lượng để lựa chọn
 • Khách hàng ở Nhật hay ở Nước ngoài đều có thể đăng ký
 • Cộng dồn dung lượng
 • Có thể nhận SIM ngay tại sân bay

ĐĂNG KÝ

 • Đây là giá sau khi đã áp dụng chương trình giảm giá EPOS và chương trình giảm giá Internet.

GTN Care

Các dịch vụ cần thiết cho cuộc sống ở Nhật Bản
đều được gói gọn trong dịch vụ đặc biệt này

 • 10GB

  Phí cơ bản​ ​

  3,980​ ​YEN

 • 20GB

  Phí cơ bản​ ​

  4,980​ ​YEN

Ứng dụng hỗ trợ cuộc sống tại Nhật Bản

 • Tiếp nhận hỗ trợ 24h qua ứng dụng chuyên dụng 
 • Có thể hỗ trợ phiên dịch y tế

Dịch vụ SIM thuê mượn

 • Data
 • Hỗ trợ 5G​ ​tốc độ cao

3 loại dịch vụ bồi thường

 • Bồi thường thương tật nhập viện/ phẫu thuật
  Mỗi ngày 5,000 YEN
 • Bồi thường trách nhiệm trong cuộc sống hàng ngày
  Tối đa lên đến 50,000,000 YEN
 • Bồi thường cho trường hợp tử vong/ thương tật vĩnh viễn
  300,000 YEN

ĐĂNG KÝ

GTN Data SIM

SIM Data trả trước

 • 50GB

  Thời hạn sử dụng 30 ngày

  5,000​ ​YEN

 • 135GB

  Thời hạn sử dụng 90 ngày

  10,000​ ​YEN

 • Gói cước trả sau
  Thoải mái sử dụng dung lượng
 • Chỉ thanh toán một lần
  Không mất phí làm thủ tục
 • Đăng ký dễ dàng
   hộ chiếu

ĐĂNG KÝ

GTN Wifi

 • 10GB/ 3 ngày

  Phí cơ bản​ ​

  4,378​ ​YEN

 • Gói cước trả sauWifi cầm tay
  cho thuê
 • Sử dụng cùng GTN Mobile Eazy SIM/
  GTN Care
  để nhận giảm giá 330 YEN!
 • Không mất phí thuê
  (Cần thanh toán tiền đặt cọc 10,000 YEN)

ĐĂNG KÝ

 • Nỗ lực ngăn chặn việc sử dụng trái phép thẻ SIM
 • Đã thêm: GTN có thể tạm dừng các dịch vụ nghe gọi và sử dụng data của các thiết bị di động liên lạc, v.v., để ngăn chặn 
  việc bên thứ ba sử dụng bất hợp pháp với số tiền lớn và việc sử dụng các thiết bị di động được mua bất hợp pháp để sử dụng cho việc phạm tội 
  hoặc hành vi có thể dẫn đến phạm tội.
 • Đã thêm: *Dựa trên Điều khoản dịch vụ của Công ty
 • Đã thêm: Trường hợp nhận định khách hàng đã sử dụng dịch vụ bất hợp pháp, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực ngăn chặn những hành vi phạm tội phát sinh bằng cách sử dụng các dịch vụ nghe gọi và data.
 • Đã thêm: Mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng.