Dành cho khách hàng đã hoàn tất đơn đăng ký

SIM nghe gọi

GTN Mobile Eazy SIM
Phí cơ bản​ ​
3GB 1,200 YEN
Áp dụng giảm giá EPOS
980 YEN
10GB 2,200 YEN
Áp dụng giảm giá EPOS
1,980 YEN
30GB 4,200 YEN
Áp dụng giảm giá EPOS
3,980 YEN

Có thể lựa chọn các gói dung lượng 

Có thể cộn dồn dung lượng

Có thể đăng ký ngay tại Nhật Bản hoặc từ nước ngoài

Có thể nhận SIM tại sân bay

ĐĂNG KÝ
GTN Care
Phí cơ bản​ ​
10GB 3,980 YEN 20GB 4,980 yên

【SIM】
✔データと音声通話可能
✔5Gも対応する高速SIM

【Úng dụng Hỗ trợ cuộc sống】
✔チャットや通話24時間受付
✔医療通訳もOK

【3 loại bồi thường tiện lợi】
✔傷害入院/手術補償 日額5,000円
✔日常生活賠償責任補償 5,000万円まで
✔傷害死亡・後遺障害補償 30万円

ĐĂNG KÝ

SIM trả trước

GTN Data SIM
Trả trước
50GB 5,000 YEN Thời hạn sử dụng 30 ngày 135GB 10,000 YEN Thời hạn sử dụng 90 ngày

Nhiều dung lượng để sử dụng

Đăng ký dễ dàng chỉ với hộ chiếu

Chỉ thanh toán một lần
Không mất phí thủ tục đăng ký 

ĐĂNG KÝ

Wifi cầm tay

GTN Wifi
10GB/ 3 ngày 3,980 YEN 4,378 YEN (bao gồm thuế)

Gói cước thuê mượn thiết bị Wifi dung lượng lớn

Nhận giảm giá khi đăng ký cùng gói GTN MOBILE Eazy SIM/GTN Care

Miễn phí mượn thiết bị(Cần thanh toán tiền đặt cọc 10,000 YEN)

ĐĂNG KÝ

Khác

Nỗ lực ngăn chặn việc sử dụng trái phép thẻ SIM
Đã thêm: GTN có thể tạm dừng việc sử dụng các dịch vụ nghe gọi và data để ngăn chặn việc sử dụng trái phép có giá trị cao của bên thứ ba hoặc việc sử dụng bất hợp pháp thiết bị nhận/ nhặt được cho các hoạt động tội phạm hoặc có khả năng dẫn đến tội phạm.
Đã thêm: *Dựa trên Điều khoản dịch vụ của Công ty
Đã thêm: Trường hợp nhận định khách hàng đã sử dụng dịch vụ bất hợp pháp, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực ngăn chặn những hành vi phạm tội phát sinh bằng cách sử dụng các dịch vụ nghe gọi và data.
Đã thêm: Mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng.