Giới thiệu gói dịch vụ mới
Gọi nội địa không giới hạn
GTN 5G Kakeho

Chiaki Horan

GTNイメージキャラクター ホラン千秋

画像
HOMEChương trình giảm giá

Chương trình giảm giá GTN EPOS

Đăng ký đồng thời SIM Nghe gọi và 
Thẻ tín dụng 
GTN EPOS、
và sử dụng thẻ tín dụng 
thanh toán hoá đơn điện thoại hàng tháng
Hàng tháng nhận ngay

220 YEN giảm giá 
trên hoá đơn điện thoại

Về thẻ tín dụng GTN EPOS

Chương trình giảm giá Internet

Khi đăng ký dịch vụ SIM nghe gọi 
và dịch vụ Internet tại nhà được kích hoạt
Hàng tháng nhận ngay

330 YEN giảm giá 
trên hoá đơn điện thoại

Về dịch vụ Internet tại nhà

Đăng ký SIM GTN 5G Kakeho

  • Đây là giá sau khi đã áp dụng chương trình giảm giá EPOS và chương trình giảm giá Internet.
  • Chỉ ở khu vực có sóng 5G và thiết bị điện thoại hỗ trợ 5G. Xin lưu ý nếu khách hàng sử dụng ngoài khu vực hỗ trợ 5G, kết nối sẽ là 4G/LTE.
  • Trừ các cuộc gọi đến số Navidial (bắt đầu từ 0570,v.v) , khách hàng có thể thực hiện cuộc gọi nội địa không giới hạn.
  • Dịch vụ gọi quốc tế không được bao gồm trong gói dịch vụ "gọi điện thoại không giới hạn".
  • Khi sử dụng dịch vụ gọi quốc tế giá rẻ GTN Dial, vui lòng ấn thêm "00912091-010" và mã vùng quốc gia ở trước số điện thoại khách hàng muốn gọi đến.
    Xin lưu ý nếu cuộc gọi quốc tế không được thực hiện qua dịch vụ GTN Dial, cước phí cuộc gọi sẽ không được tính theo cước phí của dịch vụ GTN Dial. Bảng giá cuộc gọi quốc tế của GTN Dial có thể được xem tại đây.