Tên công ty hoạt động
Công ty GTN Mobile
Địa chỉ công ty
〒169-0072 Tokyo, Shinjuku-ku, Okubo 1-15-15 Tòa nhà Akiyama tầng 2
Số điện thoại
03-5155-4673
Đại diện
Giám đốc đại diện 安 英壹