Tên công ty hoạt động
Công ty Global Trust Networks
Địa chỉ Phòng Kinh doanh di động GTN MOBILE
〒169-0072 Tokyo, Shinjuku-ku, Okubo 1-15-15 Tòa nhà Akiyama tầng 2
Số điện thoại
03-5155-4673
Đại diện
Giám đốc đại diện Hiroyuki Chuyển đến