Gói cước nổi bật

GTN Mobile cung cấp dịch vụ với nhiều gói cước đa dạng
đặc biệt phù hợp và dành riêng cho người nước ngoài.

Premium
Gói cước hợp lý với chi phí tiết kiệm No.1

Cước phí mỗi tháng chỉ từ 2,980円. Mọi cuộc gọi dưới 10 phút đều miễn phí!

3 gói dung lượng mạng để lựa chọn
+
Gọi điện thoại thoải mái không giới hạn

  • Internet 4G + Nghe gọi
  • Phí cơ bản
    Chỉ từ 2,980 yên (chưa thuế)
  • Gói dung lượng​ ​
    2GB, 6GB, 14GB
Xem chi tiết Đăng ký ngay! Đặt trước số điện thoại

Wifi Hyper Bob
Wifi cầm tay dung lượng lớn 50GB!

Không cần lắp đặt phức tạp, sử dụng được ngay sau khi Wifi đến tay!

  • Phí cơ bản
    3.980 yên (chưa thuế) ~
Xem chi tiết Đăng ký ngay!